TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

đào tạo theo hướng ứng dụng thuộc 3 lĩnh vực: Công nghệ thực phẩm, Nông nghiệp Công nghệ cao, CNSH ứng dụng trong Y-Dược.

Sinh viên được học 18 môn thực hành và 2 môn tin học ứng dụng tại 3 phòng thí nghiệm (PTN) hiện đại: PTN CNSH thực vật và động vật, PTN Công nghệ vi sinh, PTN CNSH thực phẩm. Vào mỗi học kỳ, sinh viên được tham quan, kiến tập 8 đợt tại các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất, bệnh viện, phòng xét nghiệm, viện nghiên cứu tại Tp. HCM và thực tập chuyên ngành cuối khoá 1 tuần tại Bảo Lộc và Tp.Đà Lạt.

 

Nguồn: TS. Vũ Thị Quyền
Giảng viên ngành Công nghệ Sinh học

 

 


Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

Trường Đại học Văn Lang

vn flag