TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức


Tải xuống ống kính nàng tiên cá -        Thời gian bắt đầu học theo TKB tập trung: từ ngày 17/5/2020.

Căn cứ kết quả đăng ký của sinh viên, Phòng Đào tạo thông báo các lớp học được mở. Nếu lớp học phần có sĩ số không đủ để mở lớp (số lượng SV dưới 20 bạn), sinh viên sẽ chuyển sang học ở các học kỳ sau. 

vlu quay lai truong fSinh viên truy cập website đào tạo của Trường Đại học Văn Lang để đăng ký TKB, xem lại môn học cũng như lịch thi lại

Những học phần được Trường Đại học Văn Lang xếp chung TKB toàn trường: Giáo dục thể chất 1 và 2; Luật kinh tế; Kinh tế chính trị Mác Lênin; Kinh tế Vi mô; Anh văn 4; Anh văn 2. Các bạn sinh viên đăng nhập và chọn Lọc theo môn học -> Nhập mã môn học -> Thực hiện lọc -> Chọn TKB phù hợp, kiểm tra và lưu đăng ký.

Lưu ý:  Một số trường hợp sau sinh viên sẽ không đăng ký được TKB mới:

  • Những môn học sinh viên đã đăng ký học online trước đây.
  • Những môn học đồ án hoặc chuyên ngành được khoa yêu cầu mở lớp cố định.

Trong quá trình đăng ký TKB và môn học, nếu gặp khó khăn cần được hỗ trợ, sinh viên gửi email về Hộp thư phòng Đào tạo Trường Đại học Văn Lang: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

Trường Đại học Văn Lang

vn flag