TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Marquette tuyển dụng tại đây

Thông báo tuyển dụng cán bộ tháng 2 năm 2020

Trường Đại học Văn Lang thông báo tuyển dụng chuyên viên tuyển dụng (HRBP) - Phòng Hành chính và Quản trị nguồn nhân lực. Thông tin cụ thể xem tại đây

Thông báo tuyển dụng giảng viên, tháng 8 năm 2019

Trường Đại học Văn Lang thông báo tuyển dụng giảng viên các ngành, thông tin cụ thể xem tại đây

Thông báo tuyển dụng giảng viên, tháng 8 năm 2018

Tải xuống ống kính nàng tiên cáTrường Đại học Văn Lang thông báo tuyển dụng giảng viên cho năm học 2018-2019

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Thông báo tuyển dụng nghiên cứu viên, tháng 7 năm 2018

Tải xuống ống kính nàng tiên cáTrường Đại học Văn Lang thông báo tuyển dụng 05 nghiên cứu viên thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu trong và ngoài nước

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Thông báo tuyển dụng cán bộ, giảng viên, tháng 08 năm 2017

Trường Đại học Văn Lang thông báo tuyển dụng giảng viên, chi tiết xem tại đây

Thông báo tuyển dụng cán bộ, giảng viên, tháng 08 năm 2016

Trường Đại học Văn Lang thông báo tuyển dụng giảng viên, chi tiết xem tại đây

 


Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

Trường Đại học Văn Lang

vn flag