TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Đây là một bước tiến lớn của hệ thống giáo dục Văn Lang nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín xã hội và tạo điều kiện cho sinh viên Văn Lang có đầu ra ngoại ngữ đạt tiêu chuẩn quốc tế, có cơ hội tiếp cận với chuẩn Đánh giá năng lực ngoại ngữ ngay tại Trường và tham dự kỳ thi một cách thuận lợi nhất.

Tuệ Khánh


Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

Trường Đại học Văn Lang

vn flag