TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

và ngành , Khoa Công nghệ Trường Đại học Văn Lang tiếp tục mở 4 ngành đào tạo bậc đại học tiên phong tại Việt Nam:
1/
2/
3/
4/
Tất cả các ngành mở mới đều đi theo định hướng ứng dụng thực tiễn nghiên cứu khoa học vào các lĩnh vực của đời sống và tiệm cận các yêu cầu thực tế của thị trường lao động.

 

Bài: Lê My
Ảnh: Thịnh Trần


Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

Trường Đại học Văn Lang

vn flag