TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

 • Trưởng Khoa: TS. Phan Thế Hưng
 • Văn phòng khoa: Phòng 7.10, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028. 71099249 - Ext: 4095 (CTSV, Giáo vụ), 4091 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải xuống ống kính nàng tiên cá.....................................

Khoa CÔNG NGHỆ

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh
 • Văn phòng khoa: Lầu 5, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099246 - EXT: 4070
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tải xuống ống kính nàng tiên cá.....................................

Khoa Y

 • Trưởng Khoa: TS. BS Nguyễn Hùng Vĩ
 • Văn phòng khoa: C206, Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
 • Điện thoại: 028. 71099256
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải xuống ống kính nàng tiên cá.....................................

Khoa Y HỌC CỔ TRUYỀN

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Nguyễn Văn Thọ
 • Văn phòng khoa: C206, Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
 • Điện thoại: 028. 71099256
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa DƯỢC

 • Phó Trưởng Khoa, phụ trách Khoa: TS. Nguyễn Thị Hồng Hương
 • Văn phòng khoa: Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
 • Điện thoại: 028. 71099256
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải xuống ống kính nàng tiên cá.....................................

Khoa ĐIỀU DƯỠNG VÀ KỸ THUẬT Y HỌC

 • Phó trưởng Khoa: ThS. Lý Thị Phương Hoa
 • Văn phòng khoa: Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
 • Điện thoại: 028 71099256
 •  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Trưởng Khoa: TS. Hoàng Lê Minh
 • Văn phòng khoa: Lầu 5, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099240 - EXT: 4010 (CTSV), 4111 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website:

.....................................

 Khoa KỸ THUẬT

 • Trưởng Khoa: TS. Lê Hùng Tiến
 • Văn phòng khoa: Lầu 5, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.71099244 - EXT: 4050 (CTSV), 4051 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải xuống ống kính nàng tiên cá.....................................

Khoa MỸ THUẬT VÀ THIẾT KẾ

 • Trưởng Khoa: ThS. HS. Phan Quân Dũng
 • Văn phòng khoa: Lầu 3, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.71099248 - EXT: 4080 (CTSV), 4081 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Tải xuống ống kính nàng tiên cá.....................................

Khoa NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Phạm Ngọc Doanh
 • Văn phòng khoa: Lầu 5, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.71099272 - Ext: 4190 (CTSV, Văn phòng), 4191 (Trưởng Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

Khoa XÃ HỘI & NHÂN VĂN

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Đặng Ngọc Lệ
 • Văn phòng khoa: Lầu 5 - Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.7109 9253 - EXT: 4130 (CTSV), 4131 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

 Khoa KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

 • Trưởng Khoa: TS. Mai Bình Dương
 • Văn phòng: Lầu 5, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.7109 9251 - Ext: 4110 (CTSV, Giáo vụ), 4111 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải xuống ống kính nàng tiên cá.....................................

Khoa DU LỊCH

 • Trưởng Khoa: TS. Lê Minh Thành
 • Văn phòng khoa: Lầu 5, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 241 - Ext: 4020 (CTSV, Giáo vụ), 4021 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website:

.....................................

Khoa THƯƠNG MẠI

 • Trưởng Khoa: TS. Ngô Quang Trung
 • Văn phòng khoa: Lầu 6, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 261 - Ext: 4170 (CTSV, Giáo vụ), 4171 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tải xuống ống kính nàng tiên cá.....................................

Khoa QUẢN TRỊ KINH DOANH

 • Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Quỳnh Mai
 • Văn phòng khoa: Lầu 6, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 252 - Ext: 4120 (CTSV, Giáo vụ), 4123 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Tải xuống ống kính nàng tiên cá.....................................

Khoa KHOA HỌC CƠ BẢN

 • Trưởng Khoa: TS. Hồ Tấn Phong
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.11 - Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 242 - Ext: 4030, 4031
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

..................................... 

Khoa CÔNG NGHỆ Ô TÔ

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Lê Hữu Sơn
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.14 - Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 258 - EXT: 4160
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải xuống ống kính nàng tiên cá.....................................

Khoa NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU VÀ ĐIỆN ẢNH

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Phan Bích Hà
 • Văn phòng khoa: Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải xuống ống kính nàng tiên cá.....................................

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG

 • Viện trưởng: PGS. TS. Phan Phước Hiền
 • Văn phòng:  Phòng 2.07, Tầng 2 - Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028 7109 9237
 • Website:

.....................................

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 • Giám đốc: TS. Ngô Quang Trung
 • Văn phòng: Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Tải xuống ống kính nàng tiên cá.....................................

VIỆN NGÔN NGỮ VĂN LANG

 • Viện trưởng: PGS. TS Trần Thị Mỹ Diệu
 • Văn phòng: Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

Trường Đại học Văn Lang

vn flag