TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

ĐÀO TẠO

 • Trưởng Phòng: TS. Nguyễn Cửu Đỉnh
 • Văn phòng: Lầu 1, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099221 - EXT: 3320
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Phòng ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 • Trưởng Phòng: TS. Trần Anh Minh
 • Văn phòng: E101, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028. 71099225 - EXT: 3330
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website:

Trung tâm KHẢO THÍ

 • Phó Giám đốc: Ông Phan Nhất Linh
 • Văn phòng: Lầu 2 - Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 7109 9270 - EXT: 3230 - 3231 - 3232
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

 • Phó trưởng Phòng: ThS. Trần Ngọc Hạnh
 • Văn phòng: Lầu 5 - Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 71099231 - EXT: 3362
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng HỢP TÁC QUỐC TẾ & NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Trưởng Phòng: TS. Ngô Minh Hùng
 • Văn phòng: Lầu 5 - Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099229 - EXT: 3340, 3341
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng HÀNH CHÍNH & QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

 • Trưởng Phòng: Bà Bùi Thị Mỹ Hạnh
 • Văn phòng: Lầu 2 - Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 3836.7933, 028.710.99233
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Phòng KẾ TOÁN

 • Trưởng Phòng: ThS. Cao Thị Hồng Hạnh
 • Văn phòng: Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099230 - EXT: 3350, 3351
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

 • Giám đốc: ThS. Đinh Xuân Tỏa
 • Văn phòng: Phòng 1.04, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099218 - EXT: 3310, 3311
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÒNG GIÁM THỊ - THANH TRA - GIÁM SÁT

 • Trưởng Phòng: PGS. TS. Nguyễn Văn Áng
 • Phó trưởng Phòng: ThS. Đinh Xuân Tỏa
 • Văn phòng: Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

 Phòng GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & AN NINH

 • Trưởng Phòng: ThS. Bùi Thị Thiện
 • Văn phòng: Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP, KHỞI NGHIỆP, HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM

 • Giám đốc: ThS. Nguyễn Đỗ Thanh Hà
 • Văn phòng: Lầu 2 - Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099. 224 – ext: 3560/3561
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp)

 Phòng TUYỂN SINH và TRUYỀN THÔNG 

 • Trưởng Phòng: ThS. Nguyễn Thị Mến
 • Văn phòng: Phòng 2.04 - Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.7105 9999
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THƯ VIỆN

 • Giám đốc: ThS. Thái Thị Thu Thắm
 • Văn phòng: Lầu 6 - Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099217 - EXT: 3220, 3221
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 • Website: 

 Phòng CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Thế Vinh
 • Văn phòng: Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099131 - EXT: 2220, 2221
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 • Thời gian làm việc: buổi sáng từ 8h - 11h; buổi chiều từ 13h - 16h

 Phòng QUẢN LÝ VẬT CHẤT CƠ SỞ 1 & CƠ SỞ 2

 • Trưởng Phòng: TS. Nguyễn Thị Hồng Hà
 • Văn phòng: Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. HCM
 • Điện thoại: .............................................

 Phòng BẢO TRÌ (BAN Quản lý Dự án Cơ sở 3)

 • Văn phòng: Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099239 - EXT: 3550

 Khối DỊCH VỤ (Cơ sở 3)

 • Văn phòng: Lầu 4, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 
  Bảo  vệ CS3: 028.71089199 - EXT: 2249
  Bộ phận CSVC & Bảo trì: 028. 71099139 - EXT: 2250

 Tạp chí KHOA HỌC & GIÁO DỤC

 • Tổng Biên tập: PGS. TS. Nguyễn Xuân Tế
 • Văn phòng: Lầu 2 - Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099216 - EXT: 3210
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hội đồng KHOA HỌC & ĐÀO TẠO

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 


ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

Trường Đại học Văn Lang

vn flag