TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

  • Bí thư: Đ/c Châu Thoại Vệ
  • Văn phòng: Phòng 1.04 - Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
  • Điện thoại: 028. 71099236
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HỘI SINH VIÊN

  • Chủ tịch: Đ/c Tô Quang Thế (sinh viên năm 4 ngành Quản trị Kinh doanh)
  • Văn phòng: Phòng 1.04 - Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
  • Điện thoại: 028. 71099236
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.